دمپایی زنانه

دمپایی زنانه یک وسیله مفید و کاربردی برای  مراقبت از پا در منزل و حتی خارج از منزل برای خانم‌هاست.

نکات مهم و کاربردی که هنگام خرید دمپایی زنانه باید مورد توجه قرار دهید:

 دمپایی روفرشی باید راحت باشد و پا در آن حس خوبی پیدا کند.