صندل دخترانه

صندل‌های دخترانه از جمله کفش‌های راحتی و محبوبی هستند که در فصول گرم سال بسیار مناسب بوده و از تعریق پای کودکان جلوگیری می‌نماید.. راحتی در پوشیدن صندل‌های دخترانه در کنار مزیت خود، می‌تواند باعث عدم حمایت از پای کودکان شده و احتمال پیچ‌خوردگی مچ پای آنان شود. توجه به جنس و محکم بودن صندل، حمایت کافی از پاشنه و قوس پای کودک و زیره انعطاف پذیر از جمله مواردی است که نیاز به توجه والدین در هنگام خرید می‌باشد.

------------

--------------------