جدیدترین مدل‌های دمپایی روفرشی پاشنه دار

جدیدترین مدل‌های دمپایی روفرشی پاشنه دار

دمپایی روفرشی پاشنه دار 

دمپایی روفرشی پاشنه دار، یکی از انواع دمپایی روفرشی زنانه است. این دمپایی در قسمت پاشنه پا، دارای ارتفاع بیشتری نسبت به کف است و همین امر باعث شده تا این دمپایی زیبا، بیشتر مورد توجه مشتریان قرار بگیرد. 

جدیدترین مدل‌های دمپایی روفرشی پاشنه دار

دمپایی روفرشی پاشنه دار انواع مختلفی دارد. از جمله لژدار با انواع ارتفاع لژ، پاشنه بلاک، پاشنه مخروطی، پاشنه مدیوم، پاشنه مربعی، پاشنه کوتاه و... . 

تنوع بسیار زیاد در مدل پاشنه، باعث تنوع در مدل‌های دمپایی روفرشی پاشنه دار شده و این یعنی یک انتخاب بدون محدودیت، برای خرید یک جفت دمپایی روفرشی. 

در این بخش، می‌توانید انواع دمپایی روفرشی پاشنه بلند را مشاهده نمایید.
دمپایی-روفرشی-لژدار-پاشنه-بلنددمپایی-پاشنه-بلنددمپایی-روفرشی-پاشنه-مربعیدمپایی-روفرشی-لژداردمپایی-روفرشی-پاشنه-بلند-جلوبستهدمپایی-روفرشی-پاشنه-بلند-جلوبستهدمپایی-روفرشی-پاشنه-شعله-ایدمپایی-روفرشی-پاشنه-شعله-ایدمپایی-روفرشی-پاشنه-بلنددمپایی-روفرشی-پاشنه-بلند-خزداردمپایی-روفرشی-پاشنه-بلند-لژداردمپایی-روفرشی-پاشنه-پلتفرم-خزداردمپایی-روفرشی-پاشنه-بلند-لژداردمپایی-روفرشی-پاشنه-ویرگولدمپایی-روفرشی-پاشنه-مربعی

نام شما (اجباری)
متن نظر شما (اجباری)

0 نظر